top of page

WhatsCar 司機接單教學

Last update: 29/1/2023

IMG_5834.jpg

每次打開App後便會去到接單公海,會自動過濾訂單類型及優先順序(即時單按接載時間-近距離會自動顯示接載時間,預約單按司機評分排序),所有顯示於列中訂單你都能夠即時接受
訂單內容包括︰
服務類型及各項收費詳細
單程/包鐘
即時/預約(預約單才會顯示日期及時間)
起點及最終目的地(能否預視目的地視會員等級而定)(詳細目的地資料會於正式開始行程時顯示),長於35分鐘行程會另外作出提示備註

請長開公海接單等到接單訊息出現會有輕微延遲,接單後的訂單便會加到「你的訂單」中,建議預先聯絡客人了解行程並按時到達目的地(預約單系統約於行程開始前1小時會發出提示)

確定訂單後可以即時與用戶以電話/whatsapp/in-app chat溝通

右上角選單,功能包括取消行程、報隧費(正常手足讀到背景位置係唔駛報自動計算)、異常完成(例如忘記準時完成時使用)

​如了解行程後有實際困難,可按取消訂單,但會紀錄於系統中,如經常出現取消情況會有停機風險,超過15分鐘接載的即時單,如揀選與用戶協議取消,不會影響取消率

因為速遞單可以同其他單一齊做,所以必須手工報隧道,如實際與車單一同處理,只能收取車單的一次隧道費(速遞單不應上報隧道費),速遞單可泊入停車場收派件以避免抄牌風險,完成後於App內上傳停車場收據可實報實銷

完成行程後,你的訂單收入便會自動計算,可於行程紀錄查詢

自動接單功能

司機們可於你的訂單開啓功能,有關功能只會於上線時生效(App放於背景時會暫時失效直至重新打開為止)

如開啓自動接單功能,將自動配對8分鐘內從你現時位置到用戶上車點之行​,單接單同樣為計算現時行程到完成行程後再接載下一個用戶不多於8分鐘

WhatsCar T順風車行程
由司機自行制定順風車行程供用戶自行選購
- 限3日內行程
- 時間距離最長為8小時
- 每人每次只可制作一張行程
- 可選擇範圍地區
- 可同時接受速遞單
- 可選擇折扣(最多8折)

​*如行程過時未有用戶選購,將自動取消,並需重新設置才會生效

* 無論任何訂單類型,除沒有列出之費用如搬運費,其餘行程費用客戶都會以電子方式支付,請不要向客戶收取任何現金,如有疑問請向管理員查詢。

~ 提款
可隨時於"你的銀包"內進行提款(可隨時在設定更改轉帳資料,平台只會根據最新資料進行轉帳),如14天內提款超過一次,每次會收取$8手續費,三至五個工作日內會存入你的登記轉帳戶口,見到公司處理完後,代表下一個工作日銀行將會自動入帳

bottom of page