top of page

【🧧⏳新年限時加成獎賞💛】

喺年三十(21/1)至年初四(25/1)期間

所有等級會員均享有1.1-1.5倍加成單,加成部分免分成*

1.6倍以上加成單,更享全單0%分成獎賞*,預祝大家過肥年🐰🐽🎊亦希望WhatsCar嘅用戶能夠享受我哋優質嘅服務💛

 

*如本身會員獎賞超過以上安排,則以較佳者為準

bottom of page